Mål och värderingar

SHU:s mål och värderingar:

Våra Värderingar

1.              Öppen för alla ungdomar med eller utan egen hund

2.              Ideella och demokratiska principer

3.              Religiöst och politiskt obunden

4.              Drog- och alkoholfria aktiviteter

 

Våra Mål

1.              Bedriva ungdomsvårdande verksamhet

2.              Öka förståelsen för hundhållningen i samhället.

3.              Sprida kunskap om hundens vård och fostran

4.              Verka för en naturlig övergång till SKK läns- och

           specialklubbar